En mig de la natura es troba l’Espai natural, un lloc dedicat a la divulgació i aprenentatge del món de l’apicultura.

Prèviament equipats amb el vestit propi d’apicultor i acompanyats per un professional de l’apicultura, ens dirigim a la partida del Burgà . Un cop allà, ens endinsem en el món de l’apicultura i, amb ajuda dels rètols, es fa una explicació sobre la climatologia, terreny i pol·linització.

A continuació es fa un circuit floral amb plantes mel·líferes autòctones abans d’arribar a l’arnar divulgatiu, on podrem observar el treball de l’apicultor en directe. Aquí veurem el quadres, la mel, el pol·len, les larves, diferents tipus d’abelles i d’estris que utilitza l’apicultor, i les característiques típiques d’un arnar.